Hoboken Kamiel De Cock was medestichter van de firma De Cock, uitvaarten. Hij was ook medeoprichter van de CVP te Hoboken. Kamiel De Cock was ook katholiek gemeenteraadslid te Hoboken. Hoboken 23 - 5 - 1913 / Hoboken 19 - 2 - 1984 Kamiel De Cock Het grafmonument voor Kamiel De Cock bevindt zich op perk 25, West, 29.