Hoboken Jozef Lathouwers was de stichter van het Amerikaans Stockhuis.    Met dank aan Luc Dierckx voor de informatie. Krabbendijk 22 - 2 - 1916 / Wilrijk 19 - 8 - 1978 Jozef Lathouwers Het grafmonument voor Jozef Lathouwers bevindt zich op perk G – West - 18.