Hoboken Jan Baptiste Smidts was werkoverste bij Cockerill. 18 - 11 - 1845 / Hoboken 9 - 10 - 1912 Jan Baptiste Smidts Het grafmonument voor Jan Baptiste Smidts bevindt zich op perk 07 - Z. Een mooi beeld van Alfons De Cuyper siert het graf.