Hoboken Emiel Van Damme was geneesheer. In 1912 werd deze liberaal tot burgemeester van Hoboken benoemd. Hij bleef burgemeester tot 1921. 10 - 10 - 1868 / 10 - 6 - 1957 Emiel Van Damme Het grafmonument voor Emiel Van Damme bevindt zich op perk 25 - W.