Hoboken Edmond Van Mieghem was socialistisch schepen van Hoboken. 1 - 1 - 1891 / 12 - 10 - 1949 Edmond Van Mieghem Het grafmonument voor  Edmond Van Mieghem bevindt zich  op perk 25 - W.