Hoboken Louis Van Roy Sr. bezat een suikerraffinaderij. Hier ligt ook Louis Van Roy Jr. (Brussel 18 - 5 - 1884 / Antwerpen 15 - 11 - 1903). 1 - 3 - 1851 / 11 - 1 - 1916 Louis Van Roy Het grafmonument voor de familie Van Roy bevindt zich op perk 43 - W.