Hoboken Philomena Verdonck was jarenlang werkzaam in de Grand Bazar te Antwerpen.  Met dank aan Marc Geeraerts  voor de informatie. Antwerpen 30 - 1 - 1894 / Hoboken 18 - 4 - 1975 Philomena Verdonck Het grafmonument voor Philomena Verdonck bevindt zich op perk C, Oost.