Silsburg
Deurne
Gustaaf Lemmens was een zelfstandig boekhandelaar en figuur in de Vlaamse beweging. Gustaaf Lemmens was in 1928/29 voorzitter van de Borgerhoutse Dosfel en Sint- Lutgardisgilde.
In 1929 stichtte hij het "Katholiek Vlaamsch Liefdewerk" een steunfonds voor goede doelen. Hij was medeoprichter van de vereniging VBVB.(Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen). Hij  was ook de stichter van "Echange International Club Belge- E.I.C.B" en "Echange Flandria" verenigingen met het doel het ruilen van prentkaarten en postzegels over de ganse wereld. Hij was lid van het zangkoor "Kunst en Vermaak" onder leiding van Willem de Meyer. In 1917 was hij soldaat bij het "2me régiment de chasseurs à pied, II bataillon, 7de compagnie". De manier waarop de Vlaamse soldaten behandeld werden maakte van Gustaaf Lemmens een overtuigd voorvechter voor het gebruik van de Nederlandse taal. Van 1920 tot en met 1947 was hij bankbediende bij de Hypothecaire Beleggingskas gevestigd in de Arenbergstraat in  Antwerpen en van 1916 tot 1947 zaakvoerder van de Boekhandel "De Blauwvoet" Turnhoutsebaan en Eliaertstraat in Borgerhout. Gustaaf Lemmens huwde op 20 december 1922 in Borgerhout met Josephine Cottelleer. Zij waren de ouders van 15 kinderen.

Met dank aan Filip en Koenraad Lemmens
voor de informatie.


Antwerpen 9 - 2 - 1897 / Borgerhout 10 - 1 - 1947
Gustaaf Lemmens
Het grafmonument voor Gustaaf Lemmens bevindt zich op perk U, rij 05.
De blauwvoet afgebeeld op de grafzerk verwijst naar het firmalogo van zijn boekhandel "De Blauwvoet".