Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem Essen 22 – 8 - 1847 / 22 – 5 - 1917 Gustave Adolph Davidis Het grafmonument voor  Curt Theodore Davidis  bevindt zich op perk 18 – M – 05.

Adolph Gustave Davidis werd geboren op 22 augustus 1847 in Essen nabij Duisburg. Deze handelaar van beroep kwam in september 1873 naar Antwerpen, waar hij zich vestigde in de Van Schoonbekestraat. Davidis huwde in de Scheldestad met de Duitse Frederike Louise Anna Schulte (21/04/1859 – 06/03/1917), met wie hij drie zonen kreeg. Anna was de dochter van een in Antwerpen wonende Duitse brouwer. Haar vader baatte brouwerij ‘Le Lion’ uit die zich in de Coebergstraat bevond. Adolph richtte voor de oorlog, in associatie met zijn broers Eugene en Emile, te Antwerpen een bedrijf op dat in petroleum en vet handelde. De kantoren van deze onderneming bevonden zich op de exclusieve Meir.

De leden van de familie Davidis stonden in Antwerpen dan ook bekend als vermogende en vooraanstaande lieden. De naam Davidis werd er dan ook in één adem genoemd met deze van Alfred Schuchard, Edouard Bunge, Victor Bracht en Heinrich Albert de Bary, die stuk voor stuk voorname figuren binnen de vooroorlogse Duitse kolonie in  Antwerpen waren.

Dit vooraanstaand karakter van de familie Davidis blijkt tevens uit een verslag van de Antwerpse politie uit 1891: “volgens verkregen inlichtingen doen deze goede zaken en is besiend als zeynde goede bemiddelde menschen en houden hun met geene socialiste partij bezig.”

Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 moest Adolph, net als het gros van de gemeenteleden, gedwongen het Belgische grondgebied verlaten. Waar hij juist naartoe trok

is niet geweten. Wanneer hij in het najaar van 1914 terugkeerde naar Antwerpen, was zijn huis zwaar beschadigd ten gevolge van de Duitse bombardementen.

Davidis behoorde zowel voor als tijdens de oorlog tot de ‘Verwaltungsrat’ (beheerraad) van de Duits-evangelische ‘Christuskirche’. Hij stond binnen de gemeente bekend als een Belgischgezind element. Samen met Alfred Schuchard verzette hij zich tijdens de oorlogsperiode tegen de algemene verduitsing van de ‘Christuskirche’, die werd nagestreefd door dominee Frick en het gros van de ‘Kirchenvorstand’. In het laatste oorlogsjaar kreeg Davidis echter met ziekte af te rekenen waardoor hij noodgedwongen uit de ‘Verwaltungsrat’ moest treden.

Adolph Davidis overleed op 22 mei 1917. Zijn echtgenote was twee maanden voor hem gestorven. Zijn positie in de ‘Verwaltungsrat’ van de Antwerpese ‘Christuskirche’ werd overgenomen door zijn zoon Curt die samen met zijn echtgenote in hetzelfde graf rust.

Op de begraafplaats van Berchem vinden we ook de rustplaats van de twee andere vooraanstaande families uit de Christuskirche: de families Schurchard (ernaast) en Bertrand-Hoeckle (ertegenover).


Lees meer over de geschiedenis
van de Christuskirche op www.albertschweitzer.be/christuskirche2.htm


Met dank aan Mia Verbanck

voor de informatie.