Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem 30 - 9 - 1859 / 2 - 7 - 1931 Joseph De Keyser Het grafmonument voor Joseph De Keyser bevindt zich op perk 10 – D - 20.

Joseph De Keyser was invoerder van goederen. Hij werd onderscheiden met het pauselijke kruis “Pro Ecclesia et Pontifice”.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.