Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem Wilrijk 15 – 3 - 1922 / Wilrijk 26 – 3 - 2008 Jozef Huyghe Het grafmonument voor Jozef Huyghe bevindt zich op perk 15 – Db – 09.

Jozef Huyghe was arts. Hij was een geboren Antwerpenaar. Hij liep school in het Sint-Jan-Berchmanscollege in Antwerpen en zijn universitaire studies in de geneeskunde volbracht hij in Leuven, grotendeels tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar hij in 1945 met onderscheiding promoveerde tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Aansluitend specialiseerde hij zich in de chirurgie. Hij was ook bacchalaureus werd in de Thomistische wijsbegeerte. Buitenlandse studieverblijven, o.a. in Oslo in 1949, in de USA in 1964, New Dehli in 1973, en tweejaarlijkse postgraduaatcursussen in London vormden hem tot een bekwame en alom gewaardeerde chirurg. Hij was lid van het Belgisch Genootschap voor Heelkunde, de Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie, la Société Belge de Gastro-Entérologie, l’Association Française de Chirurgie, en hij was tevens Fellow van het International College of Surgeons in London. In 1976 werd hij corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde (KAGB) en promoveerde in 1980 tot titelvoerend lid. Op zijn verzoek werd hij in 2005 erelid. Zijn publicaties in de Verhandelingen van de KAGB getuigden van een buitengewone praktijkervaring: in 1975 over ‘entero-vesicale fistels’, in 1977 over ‘het rectumcarcinoom: onze ervaring met 242 gevallen’, in 1983 over ‘automatische suturen in de heelkunde’, en in 1986 over ‘heelkundige behandeling van ulcus duodeni: status praesens’. Ook buiten de KAGB was Dr. Huyghe actief, o.m. was hij Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Geneeskunde van Antwerpen in de periode 1973-1976. Ook het Vlaams Geneeskundigenverbond kon op zijn medewerking een beroep doen als lid van de Raad voor Advies. Jozef Huyghe begon aan zijn heelkundige carrière als Algemeen Chirurg in 1950 in Antwerpen. Hij hield raadpleging in de Dambruggestraat (later Van Schoonbekestraat) en opereerde in de Antwerpse ziekenhuizen. Vanaf 1958 tot 1968 was hij diensthoofd Gastro-Enterologische Heelkunde in de Kliniek Heilige Familie en vanaf 1965 tot het begin van de jaren ’90 diensthoofd Algemene Heelkunde in de Sint-Camilluskliniek. Hij was stagemeester in het Leuvense KUL-netwerk en in dat van de Antwerpse UIA. Na het stoppen van zijn ziekenhuisactiviteit rond 1990 wendde hij zijn heelkundige capaciteiten aan om de nood aan medische zorg in Afrika te lenigen en stelde hij zich ten dienste van Artsen zonder Vakantie. In het totaal zou hij acht zendingen naar Congo uitvoeren: de eerste keer in april 1989 een maand na zijn 67ste verjaardag, de laatste keer naar Rwanda met bijna fatale afloop. Collega Huyghe was namelijk in Rwanda in 1994, net op het moment dat de genocide uitbrak. Hij werd net op tijd ontzet door de paracommando’s en samen met de twee andere teamleden gerepatrieerd. In het zelfde graf rust zijn echtgenote Elisabeth ‘Betty’ Vandeweyer (1922-2007). Hun huwelijk werd gezegend met zes kinderen en twaalf kleinkinderen.


Met dank aan Mia Verbanck

voor de informatie.