Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem William Ford Schmoele was koopman in koloniale waren. Hij was ook uitvinder onder meer van een elektrificatiesysteem voor pijporgels. Philadelphia (VS) 25 - 8 - 1847 / Antwerpen 8 - 6 - 1920 Wiiliam Ford Schmoele Het grafmonument van William Ford Schmoele bevond zich op perk 17 – M maar werd intussen geruimd.