Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem 4 - 10 - 1865 / 7 - 2 - 1944 Gustave Egide Van den Broeck Het grafmonument voor  Gustave Egide Van den Broeck  bevindt zich op perk 14 - M.

Gustave Egide was reder-scheepsmakelaar, volksvertegenwoordiger, consul en gemeenteraadslid in Antwerpen. Hij was gehuwd met Jeanne Pottieuw (10/11/1868-03/02/1927) en had één dochter, Georgette, getrouwd met Charles De Bruyn. Hij was op kostschool in Melle en kwam in 1884, hij was toen 19, op het bureau van zijn vader Louis terecht. Die was reder-scheepsmakelaar en maakte in 1855 deel uit van de vennootschap, “van Maenen en Van den Broeck”. Later werd dat de firma “Louis Van den Broeck en Zoon”. In 1908, toen vader zich na 52 jaar uit de zaken terugtrok, werd het de firma “Gustave E. Van den Broeck”. Gustave Van den Broeck begon op de dienst der algemene verzendingen. Daarna specialiseerde hij zich in de verschillende stoombootdiensten. De zeevaart boeide hem. Reeds in 1857 verzekerde de firma regelmatige stoombootdiensten tussen Antwerpen en Nederland. Na de vrijmaking van de Schelde in 1863, stichtte de firma een zeevaartdienst tussen Antwerpen, Bayonne en Santander. Nadien voer men op de Rijn uit  met grote stoomboten en lichters. Ook werden zeilschepen ingezet naar Noord-Amerika en Australië. Als de zeilschepen uit de vaart verdwenen, werd de firma stilaan een scheepsmakelaarsbedrijf. Het groeide met de tijd. Zo werd de firma Van den Broeck dan ook algemeen agent of agent der grootste Nederlandse rederijen, zoals de 'Stoomvaartmaatschappij Nederland', de 'Koninklijke West-Indische Maildienst', de 'Koninklijke Hollandse LLoyd'. Tijdens de eerste wereldoorlog was hij in Antwerpen beheerder van een tiental hulporganisaties. Onmiddellijk na de oorlog zette hij zich in voor de opruiming van de haven die de bezetter als een warboel had achtergelaten. In vier maanden tijd werden onder zijn leiding niet minder dan 709 schepen gelost, d.i. 215.000 kubieke meter, en werden 1.581.916.000 kilo grint, hout, zand en oorlogsmateriaal opgeruimd en vervoerd. Hij wilde daarvoor geen vergoeding. Hij ontving hiervoor het ridderschap in de Leopoldsorde. Gustave Van den Broeck was gemeenteraadlid van Antwerpen vanaf 1921. Men overhaalde hem ook om op te komen voor de Kamer om de eendracht onder de Antwerpse katholieken te bevorderen. Hij was van 05.04.1925 tot 26.05.1929 volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Antwerpen, als vertegenwoordiger van de Katholieke partij. Hij was er een stille, harde werker, die vooral op Vlaams, democratisch en economisch gebied te allen tijde op de bres stond. Hij werd aangeduid tot effectief lid der Belgische afvaardiging bij de Internationale Economische Conferentie van Genève! Hij was ook "consul honoraire de Monaco, ancien membre du conseil communal d'Anvers et de la Chambre des Représentants, Vice-Président honoraire du Tribunal de Commerce d'Anvers".


Met dank aan Mia Verbanck
voor de informatie.