Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem 20 – 5 - 1882 / 22 – 2 - 1924 Corneille Masson Het grafmonument voor Corneille Masson bevindt zich op perk 17 – M – 01.

Corneille Masson was aannemer. Op de hoek van de Vlaamse Kaai met de Pourbusstraat liet hij rond 1920 voor eigen rekening "magazijnen met verdiepen" bouwen.

Hij woonde in 1920 in Antwerpen in de Brusselstraat 6-10.

Hij was gehuwd met Elisabeth Van Steenbergen die hem ver overleefde (1888-1981).


Met dank aan Mia Verbanck
voor de informatie.