Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem Antwerpen 27 - 11 - 1855 / 3 - 5 - 1925 Louis Coetermans

Louis Coetermans werd genoemd naar zijn grootvader. Louis Coetermans was de zoon van Petrus Johannes Emilius Coetermans eerst wijnkoper en daarna goudsmid. In 1869 is het gezin naar Antwerpen verhuisd, waar door Petrus een diamantslijperij is opgezet, voortgezet na zijn overlijden in 1884 door Louis. Hij werd één van de grootste diamantairs van zijn tijd, die zijn invloed en fortuin ten dienste stelde van de opbouw van de Antwerpse diamantwereld. Louis Coetermans was eveneens kunstverzamelaar. In 1885 werd Louis tot consul van Perzië benoemd. Louis Coetermans was rond 1900 een sleutelfiguur in de financiële opbouw van Afrika en de kolonie Congo, in de verovering van de Braziliaanse, Argentijnse, Egyptische en Chinese markt en in de diamantindustrie in Duits Zuid-West-Afrika. Zijn enige concurrent was Rothschild. Met krachtdadige hand leidde hij een reusachtig imperium. Na zijn dood verdween het volledig van het toneel.

 

Met dank aan Jef De Mey
en John Roovers voor de informatie.


.