Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Berchem Bielefeld (D) 18 – 6 - 1783 / Delfshaven (Nl) 27 - 6 - 1866 Jan-Abraham Nottebohm Het grafmonument voor Jan-Abraham Nottebohm bevindt zich op perk 17 – M.

Jan-Abraham Nottebohm kwam uit Westfalen en vestigde zich in 1811 te Antwerpen en stichtte hier een der grootste handelsfirma's der stad. Het bedrijf specialiseerde zich in de import en de verwerking van ongepelde rijst waarvoor zij als eersten in Antwerpen een rijstpellerij oprichten. Jan-Abraham Nottebohm was de eerste van de familie die een volwaardige kunstcollectie aanlegde. Het grootste deel van zijn verzameling liet hij na aan zijn broer Guillaume Thiery.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.