Berendrecht Berendrecht 22 - 9 - 1877 / Berendrecht 10 - 4 - 1951 Alfons Crynen Het grafmonument van Alfons Crynen bevindt zich op perk C

Alfons Crynen was actief in het lokale verenigingsleven, onder meer in de Boerengilde.  


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie