Berendrecht Jozef Guns was aalmoezenier in  Mont sur Meuse. Berendrecht 5 - 12 - 1901 / Mont sur Meuse 20 - 6 - 1944 Jozef Guns Het grafmonument van Jozef Guns  bevindt zich op perk B.