Berendrecht Berendrecht Joseph-Gaspard Van Delft nam in 1804 de functie van groot-aalmoezenier over van Jozef Van Delft.  Met dank aan Marcel Windey  en Roland Le Grelle voor de informatie. Antwerpen 10 - 11 - 1775 / Berendrecht 9 - 11 - 1845 Joseph-Gaspard Van Delft Het grafmonument van Joseph-Gaspard Van Delft bevindt zich tegen de kerkmuur.