Ekeren Merksem 31 – 8 - 1876 / Antwerpen 9 – 2 – 1941 Lodewijk Bellens Het grafmonument voor Lodewijk Bellens bevindt zich op perk D – Noord – 24.

Lodewijk Bellens was schepen in Ekeren.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.