Ekeren Frederic De Bruyn had zijn werkhuizen vlak bij de begraafplaats. Antwerpen 21 - 6 - 1804 / Antwerpen 7 - 10 - 1872 Frederic De Bruyn Het grafmonument voor De Bruyn bevindt zich op perk N. Het komt  van het Sint-Laurentiuskerkhof in Antwerpen.