Ekeren Dongen (Nl) 27 – 3 – 1894 / 4 – 2 – 1975 Jos Smans Het grafmonument voor Jos Smans bevond zich op perk T, rij 16, graf 24 maar werd geruimd.

Jos Smans was eerst bakkersgast. Later werd hij fakir en spiritist. Hij werkte onder de naam Josma.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.