Ekeren Antwerpen 23 - 6 - 1911 / Antwerpen 30 - 9 - 1966 Jozef Aertssens Het grafmonument van Jozef Aertssens bevindt zich op perk G - H.