Ekeren Ekeren 1 - 2 - 1843 / Ekeren 29 - 3 - 1927 Joanna Andries Het grafmonument van Joanna Andries bevindt zich op perk M - Oost.