Ekeren Lier 4 - 2 - 1888 / Ekeren 7 - 12 - 1961 Bernard Brabants Het grafmonument van Bernard Brabants bevindt zich op perk G - H.