Ekeren Lier 19 - 2 - 1880 / Ekeren 11 - 3 - 1960 Edward Brabants Het grafmonument van Edward Brabants bevindt zich op perk G - H.