Ekeren Maria De Schutter was lid van de Bond van het Heilig Hart.  Dank aan Alfons van den Wyngaert,  voorzitter Heemkring Ekeren, voor de informatie. Ekeren 20 - 12 - 1892 / Ekeren 16 - 5 – 1925 Maria De Schutter Het grafmonument van Maria De Schutter bevindt zich op perk H.