Ekeren Leon Kuylen was hoofdagent van de “Moulins Van der Stucken”. Hij was voorzitter van de Bond van Bakkersbazen van Ekeren en omliggende.   Dank aan Alfons van den Wyngaert,  voorzitter Heemkring Ekeren voor de informatie. Ekeren 4 - 9 - 1895 / Ekeren 24 - 10 - 1953 Leon Kuylen Het grafmonument van Leon Kuylen  bevindt zich op perk H.