Berendrecht In 1846 werd de bestaande kerk vergroot. Wegens het ontbreken van archiefmateriaal valt de datum van ingebruikneming niet te achterhalen. We weten enkel dat er “rond de eeuwwisseling” een ijzeren grille rond het “nieuwe” kerkhof geplaatst werd. Schouwvegersstraat 2040 Antwerpen – Berendrecht De belangrijkste grafmonumenten bevinden zich tegen de kerkmuur. Naast de strooiweide staan enkele oude grafplaten. Ook werden een aantal graven van de gesloten begraafplaats van Lillo naar hier overgebracht.