Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Brugge 12 - 2 - 1823 / Antwerpen 8 - 10 - 1893 Jozef Arents Het grafmonument voor Jozef Arents bevindt zich op perk O, rij 01.

Jozef Arents was directeur van de middelbare rijksschool en leraar aan het Hoger Handelsinstiuut. Hij was Ridder in de Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis 1e  klasse.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.