Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 8 - 6 - 1870 / Mechelen 28 - 2 - 1951 Carolus Caeymaex Het grafmonument van Carolus Caeymaex bevindt zich op perk R - RK.

Carolus Caeymaex studeerde vanaf 28 september 1882 aan het Groot Seminarie in Mechelen en werd  priester gewijd in Mechelen op 23 oktober 1892. Na zijn studies van 1892 tot 1896 behaalde hij aan de Leuvense Universiteit het doctoraat in de wijsbegeerte en letteren (klassieke filologie). Van 3 augustus 1896 tot 27 april 1899 was hij professor aan het Klein Seminarie in Mechelen, van 28. april 1899 tot 12 maart 1919 was hij professor aan het Groot Seminarie en tezelfdertijd  diocesaan inspecteur voor het voortgezet lager onderwijs. Van 31 maart 1919 tot 22 maart 1933 was hij plebaan  in de  St.-Rumoldusparochie en pastoor deken van decanaat Mechelen Noord. Van 23 maart 1933 tot zijn overlijden was hij titulair kanunnik van Sint Rombouts in Mechelen en “custos reliqiuarum” (reliekenbewaarder). Hij was ridder in de Kroonorde en de Leopoldsorde en drager van het Kruis Pro Eclesia et Pontifice.

 

Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.