Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 16 - 9 - 1866 / Antwerpen 9 - 4 - 1955 Albert Claessens Het grafmonument van Albert Claessens bevindt zich op perk P, rij 10.  Het grafmonument is een ontwerp van  Juliaan Bilmeyer & Jozef Van Riel.

Albert Claessens was industrieel, fondateur des Ets Vernis Claessens. Hij was commandeur met plaque (borstkruis) in de Orde van Sint Gregorius de Grote, (De Orde van Sint Gregorius wordt, ongeacht geloofsovertuiging, verleend aan hen die in interdiocesaan of landelijk verband opmerkelijke verdiensten hebben geleverd voor geloof, kerk of maatschappij), officier in de Kroonorde en in de Orde van Leopold II, Ridder in de Orde van Pius XI (ongeacht geloofsovertuiging, verleend voor bijzondere verdiensten voor geloof, kerk en maatschappij, welke niet voldoende gewaardeerd kunnen worden met één van de lagere orden) en de Leopoldsorde, Gouden medaille van Koning Albert)


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.