Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 3 - 1 - 1843 / Mechelen 14 - 7 - 1897 Petrus Cleynhens Het grafmonument voor Petrus Cleynhens bevindt zich op perk R - 03.

Petrus Cleynhens was priester. In 1865 wordt hij leraar in Mechelen aan het Sint Romboutscollege. Van 1876 tot 1879 is hij directeur van de Staatsnormaalschool in Lier, in 1879 directeur van de Katholieke Normaalschool te Mechelen om op 4 september 1888 vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen te worden. Huisprelaat van Leo XIII, ridder in de Leopoldsorde.

 

Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.