Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Borgerhout 24 - 9 - 1879 / Brussel 28 - 7 - 1942 Joannes Marinis Het grafmonument voor Joannes Marinis bevindt zich op perk P – KP.

Joannes Marinis werd priester gewijd in Mechelen op 21 september 1907. Hij werd doctor in de rechten aan de universiteit van Leuven in 1909, doctor in kerkelijk recht, Rome 1909. Joannes Marinis was aalmoezenier van het Belgisch Leger tussen 3 augustus 1914 en 30 september 1915 en hoofdaalmoezenier van het Belgisch Leger tussen 30 september 1915 en 1 juni 1921. Geestelijk directeur Soeurs de la Visitation, Schaarbeek tussen 1 september 1919 en 13 maart 1921. Hij was pastoor deken Sint-Willebrordus Berchem tussen 14 maart 1921 en 27 juni 1928, pastoor deken Sint-Michiels en Sint-Goedele Brussel van 28 juni 1921 tot aan zijn overlijden. Ridder in de Orde van Leopold II en de Kroonorde

Op het einde van 1917 legde Joannes Marinis aan de geestelijken in het leger verbod op zich met de Vlaamse Beweging te bemoeien en op 18 januari 1918 riep hij de aalmoezeniers van de 6de legerdivisie samen en protesteerde om uiteenlopende redenen tegen "le mouvement flamand" in het leger.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.