Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Margriet Baers was doctor in de wijsbegeerte en had een aanzienlijk aandeel in de vernederlandsing van het onderwijs. Margriet Baers was directrice van de Hogeschool voor Vrouwen in Antwerpen. Antwerpen 25 - 6 - 1889 / Davos (Ch) 12 - 10 - 1922 Margriet Baers Het grafmonument voor Margriet & Maria Baers bevindt zich op perk R - 8C - 01.