Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Ossendrecht (Nl) 18 - 5 - 1898 / Antwerpen 7 - 3 - 1932 Victor de Beukelaar Het grafmonument van Victor De Beukelaar bevindt zich op perk I, weg 300.

Victor de Beukelaar was nijveraar en beheerder bij de firma de Beukelaar. Victor de Beukelaar deed ook veel voor de parochie. Toen Victor de Beukelaar de gronden in de vereniging «Koningshof» in zijn bezit kreeg, bouwde hij ook reeds enkele huizen voor de personeelsleden van zijn fabriek «Cichorei de Beukelaar». Voor deze mensen diende ook een kerk gebouwd: in 1931 werd de eerste steen ingemetseld. Ze werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van alle Heiligen. Op Koningshof had Dom Bosschaerts, benedictijn, ooit een nooit vervulde droom: een oecumenische priorij met de naam «Kristus Koning». In 1932 werd de kerk ingewijd en Piet de Beukelaar werd aangesteld als rector. Pas in 1953 werd dit rectoraat een kapelanij, afhankelijk van de parochie H. Familie. In 1965 werd de kapelanij op haar beurt een zelfstandige parochie. (Koninklijk besluit van 17 februari 1965).


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie