Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Mechelen 29 - 1 - 1889 / Antwerpen 16 - 1 - 1912 Leo Nolis Het grafmonument voor Leo Nolis bevindt zich op perk O – 06.

Leo Nolis was klerk bij de griffie van het Vredegerecht van Borgerhout.


Met dank aan  Marcel Windey

voor de informatie.