Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Westmalle 21 - 2 - 1892 / Betekom 12 - 9 - 1914 Franciscus Sleeckx Het grafmonument voor Franciscus Sleeckx bevond zich op perk O maar werd geruimd bij de verbreding van de Lackborslei.

Franciscus Sleeckx was soldaat bij het 25ste Linieregiment en sneuvelde op 12 september 1914 bij de Molen van Betekom, waar hij ook werd begraven. Op 11 juli 1919 werd hij bijgezet in de concessie van zijn ouders op het perk O van het Sint-Fredeganduskerkhof. Dit perk O is inmiddels verdwenen door de heraanleg van de aanpalende Lakborslei. Het College van burgemeester en schepenen van Antwerpen heeft in de zitting van 16 april 2010 kennis genomen van zijn in memoriam op het militair ereperk van de begraafplaats Ruggeveld. De grafstede bevindt zich op perk 6C, lijn 2A, grafnummer 18.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.