Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 9 - 6 - 1854 / Antwerpen 13 - 12 - 1922 Guillaume Suys Het grafmonument voor Guillaume Suys bevindt zich op perk O – CH.

Guillaume Suys was priester gewijd in Mechelen op 21 februari 1880, onderpastoor in Kapellen parochie van Sint- Jacobus de Meerdere op 4 juni 1880,  onderpastoor in Kontich Parochie Sint-Martinus op 29 april 1891 en geestelijk directeur  der zusters van het heilig en onbevlekt hart van Maria in de Rodestraat in Antwerpen vanaf 26 oktober 1905 tot aan zijn overlijden.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.