Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 2 - 12 - 1873 / Antwerpen 16 - 6 - 1963 August Thyssen Het grafmonument voor August Thyssen bevindt zich op perk P – 07.

Leon Thyssen werd priester gewijd en leraar aan het Sint-Bonifatiusinstituut in Elsene. Op 24 december 1901 werd hij adjunct-aalmoezenier in de Rijksweldadigheidskolonie in Merksplas. Op 13 maart 1911 werd hij onderpastoor in Antwerpen, Sint-Antonius van Padua en op 12 januari 1926 pastoor in Sint-Joris in  Antwerpen.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.