Sint-Fredegandus Deurne Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Augustinus Segers was uitbater van herberg de “Gitschotel”. Met dank aan Marcel Windey voor de informatie. Deurne 1 - 3 - 1860 / Borgerhout 26 - 3 - 1916 Augustinus Segers Het grafmonument voor Augustinus Segers bevindt zich op perk P – 01