Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Van Heybeeckstraat Merksem Constant De Jong stierf als vrijgezel en schonk zijn vermogen aan het Bureel voor Weldadigheid en aan het lokale gasthuis. De Jong was tevens hoofdman van de handboogmaatschappij “De Ware Vrienden”.  Met dank aan  Modest Van Camp  voor de informatie. Merksem 6 - 3 - 1843 / Merksem 8 - 3 - 1912 Constant De Jong Het grafmonument voor Constant De Jong bevindt zich op perk D, West.