Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Van Heybeeckstraat Merksem Jozef Dumont was kerkmeester in de Onze Lieve Vrouwekerk van Antwerpen. Hij was tevens lid van het Bureel voor Weldadigheid. Antwerpen 8 - 2 - 1842 / Antwerpen 30 - 4 - 1926 Jozef Dumont Het grafmonument voor Jozef Dumont bevindt zich op perk G, Oost.