Hoboken Kortrijk 3 – 4 - 1899 / 4 – 7 - 1978 Philippe Bauwens Het grafmonument voor Philippe Bauwens en de Salesianen bevindt zich  op perk 20, West.

Philippe Bauwens werd priester gewijd in Gent op 7 april 1929. Pater Bauwens zorgde er met een “Comité van Salesiaanse Medewerkers” voor om de nodige fondsen te verwerven voor de bouw van een parochiekerk, een vakschool, een tehuis voor kloosterlingen en lokalen voor parochiale werken.


Met dank aan François Philibert

voor de informatie.