Hoboken 1891 / 1945 Leopoldus Blockx Het grafmonument voor Leopoldus Blockx bevindt zich op perk 27, West, rij 06, graf  06.

Leopoldus Blockx was oorlogsinvalide 1914-1918.