Hoboken Hoboken 10 – 1 - 1891 / Calais 28 – 10 - 1914 Frans Böhm Het grafmonument voor Frans Böhm bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf  24.

Frans Böhm was soldaat bij het 8ste Linieregiment. Hij geraakte gewond aan de IJzer op 19 oktober 1914 en overleed in het Sint-Berthelot-hospitaal in Calais.   


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.