Hoboken 17 – 2 - 1893 / 14 – 8 - 1941 Jan Brits Het grafmonument voor Jan Brits  bevindt zich op perk 27, West, rij 05, graf  09.

Jan Brits was oud-strijder 1914-1918.