Hoboken 10 – 5 - 1889 / 1 – 7 - 1923 Edgard Brouchon Het grafmonument voor Edgard Brouchon bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf 19.

Edgard Brouchon was oorlogsinvalide 1914-1918.