Hoboken 19 – 9 - 1898 / 8 – 3 - 1936 Franciscus Coloin Het grafmonument voor Franciscus Coloin bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf 11.

Franciscus Coloin was weggevoerde 1914-1918.