Hoboken 1881 / 11 – 8 - 1935 Eduard D’Hooghe Het grafmonument voor Eduard D’Hooghe  bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf 14.

Eduard D’Hooghe  was oorlogsinvalide 1914-1918.